Blauwe Pan 10

1317AP Almere

The Netherlands

KvK Number 59780983


POW Prisoner of war

POW Epilogue

Dare to feel emotion again,

  Listen to the Music and the words.

This is a blog-style website in which I ventilate my personal opinions about subjects that interest me.

I am a singer-songwriter and painter.

You can watch a couple of videos of some of my songs.

You can read how I think about music, art, writing and contemplation.

You can read about some other subjects and in the future I might add more blog-style pages to my website.

I believe that every human being needs an own independent opinion.

Somebody who says to go through life without any opinions about whatsoever is an empty shell.

Ready to be picked up, stepped upon and crushed or thrown in to the deep ocean of  life.

You have to take a stand in life and express your own personal opinion.

Show the world that you exist and matter on planet earth.

My paintings

Dit is het verhaal van Corrie van Tongeren. Op haar 82ste besloot ze haar levensverhaal op te schrijven.

Als jonge moeder kon ze zelf niet meer voor haar kinderen zorgen en ze zocht hulp. Toen ze nergens hulp kreeg stapte ze naar de toenmalige Katholieke Kinderbescherming in Amsterdam om daar hulp te vragen. Ze kon haar kinderen naar het toenmalige Katholieke Kindertehuis St. Anna in Halfweg brengen. Ze moest daarvoor tekenen om afstand te doen van haar kinderen voor een periode van twee jaar. De Katholieke Kinderbescherming stapte na twee jaar naar de rechter om haar de voogdij over haar eigen kinderen te ontnemen. De rechter ging daar zonder slag of stoot in mee. Corrie was toen haar eigen kinderen kwijt. Later werd één van haar dochtertjes door de rechter ook nog aan een pleeggezin meegegeven, die haar meenamen naar Canada. Corrie heeft er tien jaar voor moeten knokken voordat ze haar eigen kinderen weer terugkreeg. Haar dochtertje wat naar Canada was meegenomen zag ze pas na zestien jaar terug.

Dit is het verhaal van een jonge moeder die van de Katholieke Kinderbescherming en van de rechter geen moeder mocht zijn.


Geschreven in 2018 te Almere